Solong to life itself

Imagine there is no Heaven it is easy if u try…no hell below us, above us only sky image all the People living for the day, imagine there is not country, it is hard to do, nothing to kill or die for an no religion too .imagine all the people living life in peace…….. U may say I am a dreamer but I am not the only one. I hope one day u will join us and the world will be as one .1907927_344891515694824_8553869141558523736_nWhen u have been floating towards the light, what many people call heaven and u actually just been pushed back into life, u should be happy, but i am not…..

Shameful i have to admit i am not happy and want to go back there, maybe egoistic maybe selfish if u consider the love i found with Kees my dearest love since 2005, my children who are adult but will have to live without me, to my cats and family and friends.

But this tremendous light, love, energy, i want to be there forever.

How to go on, well mostly i  just live on, doing what i have to do, but every day i get up thinking okay u have to get out of bed, u have to go outside and be a brave human, do u work, ur household and enjoy life………but i dont enjoy much of it, sure i laugh, sure i love, sure i talk with friends and colleges as if all is normal.

I cannot be present, i cannot handle life anymore, accept the moments we had during our vacation, strangely enough then it seems okay, then life is somehow more important…… is it because the only issue is our food every day, nothing to worry about, no obligations, that is selfish too, and yes i know people are great too, artists of all kind, children and the nice evens that occur, but i actually dont want to be on this earth anymore, to be human, to live and see all the sorrow, to experience all the pain and abuse to animals, to mankind and earth itself, the bad site of this world is to big for me, the good side is not big enough anymore for me to see, to focus.

So two reasons to not be here anymore, being there at the end of the rainbow, in “heaven”, in the unconditional love and tremendous light and the way most of us live their life not aware, day by day going by with all horrifying events around them, keeping up society in earning money, banks with their filthy ways  and not many people care enough, eating meat, they way this gets on their tray and i could go on for many pages to give more examples.

Of course, there are also  so many nice, sweet and worthwhile living people and events to that. But as long as we not all become more aware of the inhuman earthly life we keep on creating, i choose the end of it, of life of being alive….. sorry for that.

I am not saying animals are more true, nature deserves it that mankind would have to go or people are not worth it, but how do u do it being aware of all and still go on……………. u  may say it if u can. But i lost it, the urge to live, to wake up and start the day in innocence.2626_78282600691_7563561_n

 

Share Button

God, de heer, of is hett toch veel groter dan ons aards beeld.

Met klotsende oksels word ik wakker, wie ben ik? Waar ben ik?
In godsnaam, hoe zo godsnaam, waarom in godsnaam.
Wiens naam???
Ach laat maar.

Ben best spiritueel aangelegd en heb zowel het Boeddhisme als de Kabbala jaren bestudeerd, ook moest ik naar zondagschool, toen ik kleuter was.

Daarnaast heb ik de Tarot (kaarten) bestudeerd, toen ik 19 was en ze geschilderd allemaal….
En dus het verhaal over de hoge priester die met zijn geleide geest met een jonge student zijn geest meegaat naar allerlei dimensies, voorgesteld in 78 kaarten tot me kunnen nemen.
Die bewustzijns verbreding heb ik soms bijna lijflijk ondervonden gedurende de drie jaar dat ik ermee bezig ben geweest..
Prachtig om te leren allemaal en vooral te doen, de wijsheid die daardoor ontstond te kunnen toepassen ook..

Heel mooi om te weten waarom wij hier op deze aardkloot rondlopen, of minstens dat we hier niet zo maar zijn.

Maar god is voor mij dus niet een naar ons evenbeeld aanwezige grootheid, die ergens in de hemel? op ons neerkijkt en de een wel naar voren trekt en de ander niet, god kan je niet helpen, laat staan het voor je opknappen. Geloof is een prachtig gegeven, bidden een prima energie die jezelf lichter maakt……god bestaat dus wel, maar alleen is het niet zo’n mindbeperkende manbeeld op een wolk…..eigenlijk vind ik het een belediging van deze inspirerende overweldigende energie om deze naar onze kleine aardbol te halen alsof we helemaal alleen in het universum zijn, die oerknal, dat was het begin dus…..en dat is niet vergelijkbaar met een mens………. niet in beeld niet in aanzien, overdracht of wat dan ook……… dat hebben mensen gedaan/bedacht helaas waarmee het dus eigenlijk nietig is gemaakt……

Ook deze energie is afhankelijk van o.a. ons, van wat er in het hele universum gebeurt, waar wij dus onderdeel van zijn, deze pure energie kan worden verduisterd en juist lichter worden, je kan wel nagaan wat het beste is, hoe meer licht hoe meer bewustzijn, des te minder de ellende die wij toch voornamelijk zelf veroorzaken, bidden is dus heel oke, bidden betekend dat je deze energie lichter makt….. jezelf meer licht geeft en daarmee dus alles om je heen…..

Volgens mij is ”god” ontstaan door het weten dat er een immense gigantische, ongelooflijk grote liefdevolle energie is, een soort oerknal die eeuwig doorgaat in het hele universum, iets wat niemand kan beseffen en eigenlijk liever een opgelegd geloof aanhaalt, niet dat dit perse slecht is, maar wijs niet zomaar een ander geloof of dit gegeven af..
Deze gigantische energie bestaat uit louter liefde, puur en ongeëvenaard, dit is het licht, wat menig mens te zien krijgt als je (soms bijna) van deze aardbol af bent gestapt, dus dood bent.
Deze energie is zo onbeschrijflijk dat er hele boeken met religieuze verhalen zijn ontstaan, dat er geloof, religie is gekomen en geen wonder want er is geen vergelijk hier, geen aards woord kan dat eigenlijk beschrijven.
Deze liefde is zo onbegrensd en veelvuldig dat men dit gewoonweg niet kent, niet voor kind, dier, natuur of elkaar.

Veel van deze inzichten hebben me gebracht dat ik dus zeker ben van reïncarnatie, van meerdere levens als mens,.
.
En niet tijdens 1 leven, maar door meerdere levens wordt de mens bewuster en dus vaak levenswijzer.
Daarom zijn er mensen die zgn. jong/blond/sociaal (soms) zwak zijn, hier kunnen ze (vaak) niks aan doen en meer nog, degene die wat bewuster is, was dus zelf ook eens zo’n zgn. sociaal zwak/blond/jong (van geest) mens, we zijn namelijk allemaal zo begonnen, als je dat inziet snap je veel meer..

Dus jammer dat mensen overal een hokje voor nodig hebben en niet gewoon meer accepteren, hun energie zoveel beter kunnen gebruiken, wat ook weer ten goede komt van de eigen karma enz.
Al kan je dit niet geloven, vraag je dan af, waarom niet en wat je wel geloofd waarom dat dan wel.
Denk na en neem je eigen besluit, creëer je eigen inzicht, heb geduld met anderen die niet zijn zoals jij.
Ga meer doen met je gevoel, je kunnen, dan zullen er toch minder negatieve vibraties ontstaan en wellicht dat dan ook minder ellende wordt veroorzaakt.
Hoe dan ook, ga eens na bij jezelf, hoe sta ik hierin, wat en hoe kan ik meer doen om te voorkomen dat deze wereld.
Wat kan jij doen voor jezelf en daarmee voor al hetgeen wat er om je heen gebeurd.
Denk aan de steen die in het water wordt gegooid, de kringen worden steeds wijder……….licht

Share Button

People have beautifull hearts, so be with ur heart.

WHAT U believe> so ur intentions are positive about what u do, u are able of anything, thats why men go to war, women play evil, (fanaticism and extremism will have a free way), they think doing good, they believe they are harmonious with it..or even will do good, make the world, their country, religion better History proofs that many times, in kingdoms and republics, being adult u cannot look as deep as when u are a child, because they do that natural. so as adult u need to see, that what u do needs an awareness, needs u to be fully there and not to much influenced by others, rules, or any role which is put upon u in society.
U really are all fundamental spirits, u need know it all every time, but u will always have the ability to recognize, and know why u do, want or act as u do.
If u are able to be this way, u will be so more balanced and see that u just live ur own life, that all what u believe in will happen.
Light is insite.

Share Button

Reincarnation why?

Reïncarnatie

Reincarnatie

Reincarnatie

Why do we reincarnate?Our purpose here on earth is to learn lessons and to gain knowledge and experience. This is where the concept of reincarnation comes into play. Prior to incarnate we decide what lessons we experience and learn to develop spiritually. When we choose our lessons, we also choose the experiences and circumstances that enable us to learn that particular lesson.Once our soul takes the decision to reincarnate in a human body, we create a “blueprint”. This blueprint is based on what our souls the most interested to learn, to acquire knowledge and to grow. The blueprint covers all aspects of our lives including the nature of the parents, siblings, family, youth and sex.It also includes our careers, financial status, sexual preferences, relationships, marriage partners, our children and even the length of our lives. Illness and death are included in the blueprint of our lives, even though we are able to select a select option”.
This “choice optionallows us to change or modify options (such as illness and death) as we move forward in our lives.

There are seven choice optionswithin our blueprints and these include family, health, love, social life, finances, career, and spirituality.
These are the areas where our souls to learn it most and where it’s most challenged during our lives.

Within the theory of reincarnation our blueprints contain all the elements of our new life in which we can use our free will to make decisions. It also gives us the opportunity to learn by using our intuition and inner knowing.

Once we reincarnation experience in human form we lose consciousness regarding our blueprints for our life on earth.

Besides the mapping of our blueprints for incarnating, we make sacred contracts with entities from beyond’ (the realm of the mind), to guide and protect us, they help and advise us on our earthly journey. The most intimate of these consultants are our ‘Guides’. Our spiritual guides help us to receive and our blueprints to review and implement, and every step in our life with us.

All spiritual guides have spent at least one life on the earth plane. This makes them able to empathize with all weaknesses, problems, errors, temptations and fears that we encounter along the way.

The main task of the guide is to encourage, incite, nudge, support and guide us on the path of our life. Our spiritual guides send us messages through our intuition and subconscious.

In our blueprints, we write in ‘signposts’ that let us know that we are on the right track. From time to time in our lives that appear signs in the form of a déjà vu.
It feels like total familiarity and our logical mind assumes that we have already been through this in one way or another during our lives. But in fact we do not, what we experience with déjà vu is a small sign of our blueprint that we made while we were on the other side. “

With this kind of déjà vu soul resonates profoundly with the realization of our blueprint. The echoes from our subconscious (where the soul / spirit consists mind)
our conscious mind. In that case receive our conscious and subconscious mind is a confirmation that we are in perfect synchronization with our blueprints.
Apart from this, we get a quick look at the eternity of life of our soul.

That same glimpse of the signs of our blueprints can also occur to us as a ‘coincidence.’ Because we did not realize the significance of the board at the time it occurs, we rarely give it the attention and think that this is just a coincidence,
but there are no coincidences in the universe because everything happens for a reason. What we are experiencing is actually a signpost in our blueprint just before the sign appears in our lives.

A close relative of coincidence ‘synchronicity’. Synchronicity is considered a particularly meaningful coincidence. It is almost always an unmistakable physical sign of a certain species and not only draws our attention to the harmony of the universe, but also gives us a tangible proof that we are exactly where we basically wanted as our blueprint, what we do and the exact moment.

Within the theory of reincarnation, as we travel along our earthly journey we stay informed and inline with our intuition and higher, inner wisdom.
The purpose of reincarnation is to learn life lessons and gain experience and knowledge for the growth of our soul.

I translated this it is a copy by

Candani Licht
Share Button

It is difficult to let ur beloved ones free, once they passed away.

BlHp1iFIEAAPFTJ

A release which is required
Someone you had a good connection is deceased and that you still do a lot of pain. You have that person still can not let go and this hinders you now in your life. It is logical and human that you miss that person, but you will find it too hard to pull you. You think about it often and do it again and again a lot of pain. Something in you says you‘re there to go back to continue with life, but you do not know quite how to do that. You want to let go, while you can use some help.
You’d like to be happy and to enjoy life. You feel that there are nice things waiting for you, so you want to make that step. You do not live alone to grieve. You like to think back to that person without having to really feel bad, and that can. Now there is to that memory still a lot of pain fixed.
You can pick up your life again, you can go back to enjoy the new and at the same time that person keep in your memory. Now that control memory and pain your life too much and you can do something about it.Why is it even now as it is? There is pain in you, and that you feel deep pain. Pain is resistance. So there is still resistance in you. As long as there remains resistance in you when it comes to this topic, little will change. It’s not the person, the memory of that person or parting what to let go. You can get back on with your life, the rest of your life a warm memory of that person carry with you and still be very happyWhat you have to let go to feel a lot better and move on with your life is the resistance (pain) that the death of your loved one has loosened in you.You may think that it is the bond between you that is broken causing the pain but that is not so. You are a soul and that person is a soul, and you’re both energy that will persist even after your death. The band was there and will always be able to continue to exist. The pain you feel now is still the pain of resistance in you that has been loosened by the death of your loved one.
That pain persists and is powered and maintained by your mind, your ego and your pain body.
It may be that you are shocked by what I say, and it may be that it is not consistent with what you think. What your mind tells of what I tell you is not interesting. What is interesting is what your feeling, your deep feeling tells you. Always listen to your feelings. Your feeling comes from your soul, so your body and your body never lies. Your eyes are the mirror of your soul and your body is the expression of your soul.

Pain is resistance. Stress resistance, voltage resistance, depressed and melancholy for a large portion resistance. It’s nice if you can understand it with your mind, but it’s much more important that you understand this story with your feelings. It feels good, it is good for you and will help you further.
Pain, resistance, stress unconscious energies. This means that they often go unnoticed because you can go ahead it normal that they are there and they have a very big impact on your life. You can find it just that debilitating thoughts and feelings about that person just come and go as they please, without you consciously chosen here.
It‘s normal that you feel bad about the death of a loved one and it can still just be that it takes longer for me?

Your pain would rather stay.
It makes sense that you’re in pain. However, if lying on your pain and resistance remain provisionally nice to you and if possible they will never leave. Still going great so ?!
Pain and resistance are an energy that you can see yourself apart. This energy I also mention the pain body. Your pain is the collection of body pain that has saved your soul in all of your lives together. You can sleep and your body pain can be active pain-body.

Sleep your body pain, then your life is going well enough and mostly “nothing wrong music.” However, pain awakens your body and the asset or whether there is pain in you or your pain body is working to hurt you pulling. Although you can sleep pain body, he sleeps like a cat, always wake up with half an eye, and ears that turning occasionally but interesting sounds

As far as your pain to your bad feelings and thus to your woes continue this as long as possible. And that can be very long. Your heart you know how long some people want to cling to their dramas. At one time, it is also good to go again, to go back to life
As I said, pain is unconscious energy and who would rather stay. You will therefore themselves in the driving seat to take to help yourself and what to let go of what you get in the way. The pain itself will not go away, but you can add yourself to make the conscious decision to say goodbye to pain and that resistance is still in you.
And maybe you also made that decision. You are reading this article for a reason and there is something in you that has ensured that you have found my website. Coincidence? Does not exist.

Then there is the mind
The second major destructor is your mind and many think. If you start thinking about your loved one then quickly follow the rotgevoelens in your body. Emotions are the reaction of your body in mind. Just like your body ache for your mind is the death of your loved one a wonderful topic. Your mind can fine go ahead and dig in the past. Your mind, your subconscious energy would also like to sit or in the past or in the future. There’s the feast. In addition to the awareness of reading and releasing the audio exercises will also help you to notice when there come again “known thoughtsin your head when it comes to the one you want to let go. Just as the body is going to hurt your mind hitherto unnoticed be nice walk with you and your state of mind. You just have moments when the subject comes up in your mind and in one way or another, it’s about the deceased through any entrance. This happens regularly, how regularly you know yourself. It’s in your head than on the person and the pain comes along. Until now, you have probably accepted that happened and you found this quite normal. Well, his or her death has had a huge impact on me and I often think about him or her. The normal thing in the world, right?

Understandably, completely understandable. However, your mind is a great destructor when it comes to your mood and your sweetheart will sense when a runaway horse with you crazy. Your mind wants more more more. Will you let go of the reins and you let your mind in the future simply take its course, then little will change for you. What will help you to move on with your life and let the pain of your loss separately is learning noticing your mind and your body pain. Learn to notice when your mind again you’re going to get. See, recognize when weather is happening in your head. Your mind caught at the beginning of a story in your head. One of the known, you depressing stories. Stories that do not help you get ahead. How is this going to help you? Why is noticing, recognizing certain thoughts and thought patterns you help with the release?

Recurrent thoughts and thought patterns nourish and continually strengthen your pain and your painful memories. Your pain body feeds on this and is getting stronger in this topic. Your “system” becomes accustomed to this subject and to the thoughts and associated feelings on this subject. You ended up in a vicious circle and to get out of here, it is important to break the food source of this vicious circle.
Recurrent thoughts about your loved one are the food source.

There are thus two.
There’s a part of you that really do not want to let go and there’s a part of you that wants to continue. The part of you that still does not want to let go of the unconscious energy in you. The part of you that wants to further your conscious energy. It is this last energy that causes you Start Up at the right time at the right information and have the right feeling with it. Your conscious energy is the energy of your Higher Self, your source and does everything to make you develop in your life. Conscious versus unconscious. Love versus fear. Development versus stationary. Release versus retention. When it comes to what you‘d like to let go of it until now most likely unconscious energy in you that has been at the helm. You were living and your state of mind was at the mercy of your unconscious energy. There comes a time when you’re done with this, and that you use no more of sees to keep repeating the same misery and over again. Enough is enough.

The pain was already there and was just released.
There is a deceased loved one of yours and that has a lot of pain loosened in you. And it is exactly as it is written; That event has loosened pain in you. The pain was already there, in you, and that event has loosened. Your loved one has thus helped you to pick up this resistance in you.

An incentive to continue.
I told you so that you say goodbye to your loved one can see as a stimulus to continue. There was already resistance in you, which was released by this farewell and you felt in the form of deep pain. Your resistance was touched, loosened and it is intended that this resistance is converted into flowing energy. Nothing happened for a reason. If it is true that everything is connected with each other, the soul, the energy of your beloved but now there is no body, what would that soul then like for you?
If that soul would see and understand exactly how it works with your development which would like the soul of your precious than you?
Could this soul like you continue to mourn there are no longer in the physical body?”

You do your memory of that person not to let go. What you need to let go of the pain and resistance in you that sticking to that memory. How you gonna do that? You have already begun. By reading the words in the correct disconnect you, you have already made the start and have rewarded the conscious energy in you to find what you can help

You decide to go ahead, that person can go further.

This is translated by me and a Copy it is written by

Candani Licht

 

Share Button

Deja Vue

Where did i smell this before, a mix of vinigar, silver and mustard, the smell of a hotelbar in the morning, without the smoke and ash odeur which mostly goes with it.

From a place i once was and i knew instantly i would ever remember it, i would think of it, like it was  milestone, a moment of pride, fear or astonishment, of being aware, present.

Will i ever find out, maybe,  but it took me back, it took me back wanting to remember how it was to be a family, with my mother and father, sisters and even an aunt, who all lived in our hotel THE ANGEL in Deventer the place where i was born or with my partner and sons, allthough it is not the same, when u are the adult..

I am sad, i am longing for togetherness, want to be loved and have faith, feeling protected without knowing, is it important, is it a drop of water in the ocean of my life or just tying to be real and loved, the smell tells me this?

Is it my soul yearning for the light, the love, the everlasting warm glowing love there is when u leave ur body, when u go to gather with all who had a life on earth.

Years pass by and it all ads up, hours, days, doing what has to be done, going to work, doing the household and so on, life is ok nothing more nothing less.

Till u get a deja vue, then u know u have to stand still, think of what u are doing, making it worth more then just being, living ur life and getting along with it all. U are the one who makes the difference for u, the image is the voice of an angel, wispering u to look beyond the clouds of allday live, ur life.547487_558950727475060_1151245275_n

Why  do i write this down, is it my ego, thinking people will read this and so  maybe feel it too, or recognize same vibration, a whisper of ur angelvoice making u aware of the fact u are here, on earth, completing what u have to do, being the difference for u.

Share Button

Wellness through love of angels and archangels.

293908_10151373768900692_1311321000_n Turquoise-Angel 1236534_180174278836014_1279317784_nLean on us, for we enfold you in Love, and lift your perspective to new heights – Your Angels

Angel’s are always there to help you, but not until asked, this is due to free will.  You have a choice to make your own path and decisions or you can ask for guidance towards your beneficial path of happiness and success.  They do not judge you as they only know love.

Lonely and feeling alone is not the same, lonely is maybe wanted, but feeling alone mostly not, no fullfillment, no sharing and so creating happiness which actually is enabled faster when u are able to share.

Angels know all that happens in our lives. They know when we are down, happy, sick, frustrated, when u worry u feek down or getting down, but In fact, the solution to all of your worries may already have been revealed to you, you just were under so much pressure you didn’t hear your guidance talking to you.

If You Are Facing Challenges Or Seeking Answers. An Angel will give u the right thinking, feeling and so the answer, ofcourse ur own spirit is there too and when u are pure and positif, u will sure feel warm and also content with the answer u got.

Laughter is a wonderful healer. Sometimes a situation cannot heal until you release the challenge complete so that healing light might come along. Do not focus on what went wrong, focus on what went right and how to get more positif and that with the more positif thinking u will see and know that it is time to let it go.

Inspired by Spirit from up above, heaven sent from the angels with much love. Angels are the bridge between heaven and earth, so it’s no surprise that angels fulfill many different roles as our guardians. They guide, protect, watch, support, encourage, help, and heal us. They also teach us lessons on how to love and laugh and how to find peace.

Have you ever felt the presence of an angel?

Feel the gratefulness of a brand new day, wake up and say Thank You!  Thank Angels for this day, thank you for your presence in my life, thank you for the sun, thank you for the rain. You can say thank you as many times you like.  As you do this you are creating a day of positive energy, you are setting the frequency declaring the way you want to go. This is very powerful.

Life creates the universe, and not the other way round
This means space and time don’t exist in the linear fashion we think it does
And if space and time aren’t linear, then death can’t exist in ‘any real sense’ either, but ofcourse when u belief that u are already way past the earthly thinking.

Now lean back and let all this knowledge come to u, u dont have agree to all, but be receptif to it and feel pain flowing away, negatif thaugths will go and u will be more clear and clean to take ur own life and bring it to what it was ment to be.

Share Button

Spiritual: is god a human-like man or a high energy?

God, Jahwe, Jezus, Mohammed, Christ and many others are used as press-act/product to make u believe in something u are able to recognize, to fear, to cling on too, but the holy spirit is within u, universal energy is beyond and above all!

According to many god has a hands and a mind, thats probably not the case, but if u ever have been dead for some moments or minutes, u are going to an immense tremendous strong light and love, actually no earthly word will ever be able to describe it, but this caused the idea and image of heaven and the mighty high one, so god is light, light is able to get brighter or darker, thats what we are able to accomplish, still many ppl want to believe in something more real, i think thats why the whole bible, Koran and any other books are written, so if its written it could never belong to that light, that light is universal, so much more and bigger then our tiny earth in this universe and so the earthly vieuw…..also it is understood and ok ppl want to hold on to something spiriual, it is far more better then just being synical, cruel, bored or whatever gives u (and others) bad energy, its a pity so many socalled holy persons and books are abusing this sprirtual feeling and missuse it, also holy books can be understood how u want it, or like it, because to many ppl rely on what others say it means……some of the believes are putting down women, or abuse children, but thats also just a human vibe, to bad that fanatics are not able to see this and push others to believe in what they see or think, not what is…………..

Everybody on this earth has an own path, find it, go and walk it to the end,

whenever that may be, dont fear dead, unless u kill urself but actually death is the biggest reward on earth, the last splendid trip, the most enlightening final.

Due to the fact the new pope just has been chosen Angelo Scola, i am glad, because all those who believe need this ritual and he is a man who is able to make this relgion worth more, because he is modern thinking and wanting to more actualety, i want to add, to believe is very ok, but to see and know it is within u is even better, praying is very important, because then a very high spirtual energy will be send to the light we call God, Jawhe, Mohammed and all other names there are on this earth, when u are not able to acknowledge this holy light i described then u better believe in God or any other religion, instead of  not see/believing in any holy spiritual vibration at all.

Share Button

Peace needs to be in everyone’s life

We believe that every person should have the opportunity to answer life’s fundamental questions and experience the peace and fulfillment

“What is the miracle? What do we see? What do we appreciate? What do we know? What do we learn? What do we understand every single day?”

These are the words of Prem Rawat, when i was 20 years i once met him and later got knowledge by a mahatma she was bright, smart a woman, we were assayins and i really changed, suddenly the world looked different, somehow my ego was less, allthough i never gave up my mind, which was actually asked and needed to obtain that knowledge.

I still think/experience his words somtimes, i still feel like new and glowing when i remember this period and the difference it braught me, maybe this is something for u, if u want to get more direction in ur life, a purpose, goal, a leading/guidance according to a spiritual vieuw, while u still do ur job, or take care of ur family, this will u not change ur life, unless u want that it changes the way u see, think and will feel, i recommand to search for him, to look him up, flollow him via internet, just to get wise lessons to be of more importance to urself, to what u do and so will think or feel, to be human.

I will put in some more wise words spoken by him, and his picture as well, everybody who ever met him or was taken away by him, has a certain clearety, a path, life makes sense and what u are able to do with it, how to live it, where u want to be or care for, make ur spot a steppingstone for others, he will tell u, u will know how or what to do.

Some say peace is the absence of war; some say peace is when you are free from all the problems of the world. Peace is more than political peace. Peace is a fundamental experience of existence within every single human being.

It is in the minds of men that wars are created. It is from the hearts of human beings that peace will be created. If every individual were to value and feel at peace with themselves there would be no wars. There is something essentially good in every human being, when we find it, nurture it and live consciously, peace becomes a reality.

Prem Rawat http://www.wopg.org/en/about

Share Button

What about us

it is all connectedWhat about us, this song by Micheal Jackson is very clear and touching, YES WHAT ABOUT US if we go on like this, people will not be able to reach the next level, which is actually near.

We need tho reach the next level because we need to expire hunger, poorness and our vieuw on how we produce and handle earth.

We have to be there for each other, to reach out, to get it together, to expand our possibilleties spiritual as well the human way. Look in the mirror and ask urself, is this what u want to be, how u want to live or is this this the life u would like to remember when u are old and it will be to late to act upon?

The next story is for all who want to dissapear and the ones who are molesters of humanty, at least that is how people will remember u, when u have a bad vibe.

Yep, catch it if u can, u need to get over this, so catch and put it away, take it to the bottom of ur experiencebox in ur head, cover it with all the blankets u have, make it go away, vanish, dissapear…….

How do u do that, some memories keep coming back, they look around the corner all the time and as soon u are a bit down, or someone reminds u in what way so ever, the memory jumps at u, from its corner and enjoys the stay in the front of ur experiencebox, it haunts u and make u get no sleep at all, even when its old and was crumbled to practicly nothing….. it blows itself up, it comes loud and clear, u smell, hear and sometimes even see the experience like it happend yesterday….. people are able to hurt u in a horrible way, just for fun, or they are addicted or they want the power even when they have to make u feel very bad, some of them even like it that way.

How and why, i will never know, but getting hurt by people is the worst what can happen, so much worse if the occuring of terrible feelings would exist just be by accident, or wrong judgement, maybe a childish mistake. So why, does the person have no conciense, no limits or has he/she been been hurt too and cannot handle that and just wants to do this to others, instead having to deal with him/herself?

Well i think i should feel good that i dont know why people do this to each other, in stead holding back and i know for sure half of the harm and pain would be prevented if u are being raised the right way, ur surroundings shows u limits when u are a child and bad behavior, guilt/responseble for that will be punished, so one learns.

Whatever ur experiences are, dont get over it, dont put it way, try to revive it, slowly, with all ur brains, tell urself u are ok and not the victim, the victim is the one who is going beyond and over the human limit, i know it sounds easy and seems foolish, but if u try it each day piece by piece, u get stronger and the feelings about it will first walk aside u, untill u know u are not responseble and actually the hurter will seem and lateron be the poor one, just take ur time, tell urself u are right, ok and far more then the stupid human who is trying to bring u down, now u turn the role/it around and in the end u are above it all, how long that make take, in the end u will, if u want to know some more about how to gain balance or see the real purpose of life,read more in this website, maybe it will bring u some knowledge, or warmth:) and spiritual guidance.

To many people kill themselves, commit suicide, jump in front of a train, while in the end mostly u are able to get out of it, self-confidence is needed here and if possible someone aside u who understands, who shows u love, strength, patience, words will never be enough, but understanding and love will make u see, will maybe help u out, give it a try, get professional help, dont be ashamed, angry or demonstated, help urself in coming back to the life u had, the life where u felt good, made u move forward and want to be part off. Dont give it away and dont dispair, it will not last forever, feeling like nothing, numb, depressed and sorry this sounds cruel, but after all its also in between ur ears, in ur mind, see that and the healing begins, u put the one, the fact, the situation, what is making u crazy out of ur head, lame him/her/it and make it smaller so u will be able to deal with it, after all, u are worth it, death is easy, life is not, but if u kill urself u will never know how fantastic it can be, what would happen to u and all the ones who love u will not have to grieve, also know, if u kill urself, u will have to do it all over again and because u make many ppl who love u suffer, u will also have to deal with that too the next time..wehn u succeed in making it smaller in ur head/mind, then u will be able to deal with the realety, the real cause of ur pain/depression, every step is one, start ur walk on ur path, dont let urself down, dont give up hope, today is dark, tomorrow will be dark, maybe because ur darken ur vieuw, what is the value of that……. consider this well.

 

Share Button